top of page

ProValt
en tjeneste for internkontroll og dokumentasjon for
INDUSTRI - NÆRING - BYGG - EIENDOM

Spar tid, penger og frustrasjon. Unngå skader og i verste fall ulykker.
Velg ProValt, da blir det enkelt å være ajour iht. gjeldende regelverk.

ProValt-07.jpg

EKSTRA ENKELT

Dere gir oss all dokumentasjon på deres bygg/ eiendommer (for avtalte fagområder), i det formatet dokumentasjonen er i nå.

Les mer

ProValt-02b.jpg

DIGITALISERT

Vi scanner, lagrer og systematiserer alle dokumenter i web-løsningen DokSave, som gir dere en enkel oversikt via på-logging på nettet.

Les mer

ProValt-03.jpg

KVALITETS-SJEKKET

Vi kan regelverket og hjelper dere å tette «hull», der det mangler dokumentasjon både i dag og ved evt. endringer i regelverk*

Les mer

ProValt-06.jpg

PÅMINNELSER

Når det er tid for kontroll/vedlikehold kan dere motta varsel og liste med oppgaver, gjøremål og frister i DokSave*

Les mer

ProValt-04.jpg

ALLTID OPPDATERT

Dere sender oss rapporter fra utførte oppgaver. Vi oppdaterer dokument-arkivet i DokSave slik at dere alltid er ajour ihht. regelverk*

Les mer

* Graden av oppfølging avhenger av modulene du velger

EKSTRA ENKELT

ProValt gjør det ekstra enkelt for dere å få på plass et effektivt, trygt og godt interkontroll-system. 

Dere slipper å bruke tid på å sette dere inn i aktuelle lover og regler om hva som skal dokumenteres når og hvordan, vi kan regelverket.

Dere kan komme med det dere har av dokumenter slik som tegninger, søknader, rapporter, brukerveiledninger, mm, både i papirform og digitale filer. Vi ordner resten.

Vi setter opp systemet for dere slik at internkontrollrutiner og dokumentasjon blir riktig, mangler blir avdekket og varslet, og de påminnelsene dere ønsker blir opprettet.

Med valgfrie moduler tilpasses tjenesten med varslinger og oppfølging slik at arbeidet blir enkelt for dere.  

ProValt-07.jpg
Ekstra enkelt
ProValt-02b.jpg

DIGITALISERT

Med digitaliserte dokumenter i en ryddig struktur er det man leter etter kun et par tastetrykk unna. Dette er også viktig hvis det skulle komme en kontroll. Vi benytter web-løsningen DokSave med en svært kraftig søkefunksjon.​

 
Det digitale arkivet er online slik at dokumentene alltid er tilgjengelige uansett tid på døgnet og uansett hvor man måtte befinne deg. 

Vi kan etablere bruker-tilganger både permanente og midlertidige til ansatte, leverandører, kontrollinstanser, offentlige tilsyn, etc. 
 
Vi kan opprette flere enheter/eiendommer, med hvert sitt dokumentarkiv. Søkefunksjoner kan gjøres fra en, flere eller alle enhetene/eiendommene. 

Digitalisert

KVALITETS-SJEKKET

Med ProValt trenger dere ikke å kunne alle lover og regler om internkontroll og dokumentasjon, og endringene som skjer i disse. Dette er vår kompetanse.  

Når vi setter opp systemet sjekker og avdekker vi eventuelle mangler i dokumentasjonen og etablerer logg for oppfølging.

Når vi senere oppdaterer dokumentasjon i arkivet, oppdaterer vi også loggen for status på dokumentasjonen med evt. mangler.

I tillegg kan vi gjennomgå og vurdere mottatt dokumentasjon, samt bistå med å fremskaffe/utarbeide dokumentasjon som f.eks. risikoanalyser, planer, eksplosjonsverddokument, områdeklassifisering, tegninger, prosedyrer, mm. 

Og hvis dere ønsker kan vi informere om endringer i lov- og regelverk for avtalt tema eller få råd om lover, regler, krav, drift, vedlikehold og kontroll.

ProValt-03.jpg
Kvalitets-sjekket
ProValt-Påminnelser.jpg

PÅMINNELSER

Graden av varslinger og påminnelser bestemmer man gjennom valgfrie moduler.
 
Foruten nevnte varslinger om mangelfull dokumentasjon, kan man velge å motta påminnelser ved faste rutinemessige og periodiske gjøremål. Da vil det ligge en oppgaveliste i DokSave når man logger inn.
 
Man kan også velge å motta varsler etter gjennomgang av mottatte kontrollrapporter, om merknader, avvik og mangler.

Og, man kan bli varslet ved manglende, ikke mottatt dokumentasjon. 
 
Valget er deres! ProValt er fleksibelt og kan tilpasses dere og deres behov.

Påminnelser

ALLTID OPPDATERT

Sammen holder vi dokumentarkivet oppdatert og iht. lover og regelverk.

Vi varsler og påminner dere om mangler og gjøremål iht. det som er avtalt. 

Dere sørger for at det som må gjøres blir gjort og sender oss den nye dokumentasjonen etter kontroll, vedlikehold, ettersyn osv. 

Vi oppdaterer arkivet med den nye dokumentasjonen fortløpende, og varsler evt. mangler iht. avtale. Vi oppdaterer også oppgavelisten i DokSave.

På denne måten er du alltid ajour ihh regelverket og klar for ettersyn/kontroll. Og ikke minst, så har du sørget for trygge omgivelser for alle brukerne av anlegg, utstyr, bygg og eiendom. 

ProValt-04.jpg
Alltid oppdatert

NOEN AV VÅRE PROVALT KUNDER

NTP jpg Logo farge.jpg
logo_footer.png
Forhandler Møller Bil Logo.png
image001.png
Strømmenstorsenter_logo.jpg

KUNDENE VÅRE BRUKER PROVALT TIL:

Internkontroll-3.png

INTERN-

KONTROLL

Industrivern-3.png

INDUSTRI-

VERN

Kjel-damp-3.png

KJEL OG

DAMP

Trykkluft-3.png

TRYKK-

LUFT

"Det er flere år siden vi tok i bruk denne tjenesten. Den er til stor nytte for oss og sparer oss for mye arbeid. Ikke minst er tjenesten effektiv og tidsbesparende ved kontroller og tilsyn." 

Thor Henrik Westlye, Driftssjef i Follo Fjernvarme AS   -   om ProValt

bottom of page