top of page

  gass-tjenester 

Stort behov for gass eller lite?
Kun gass? Eller med drift av anlegg, abonnenter og internkontroll? 

HVILKEN GASS-LØSNING ØNSKER DU?

Nor-Gass tilbyr mer enn bare gass ...

Anlegg og kompetanse vil avgjøre hva behovet ditt er.

PRIVAT-PERSON/BOLIG
MED EN TANK/
EN BRUKER

 • Gass​-leveranser - faste eller ved enkeltbestilling.
   

 • Hjelp til å overholde regelverk om Internkontroll, vedlikehold og drift av   gassanlegg gjennom rådgiving og evt. ProValt – Unik tjeneste for internkontroll og dokumentasjon.
   

 • Årlig kontroll av boliganlegg.
   

SAMEIER/BORETTSLAG
FELLES TANK/
MANGE BRUKERE

 • Abonnementstjenester med fakturering og avregning av forbruket til den enkelte boenheten/brukeren.
   

 • Drift og vedlikehold av anlegg.
   

 • Årlig kontroll av boliganlegg.
   

 • Hjelp til å overholde regelverk om Internkontroll, vedlikehold og drift av   gassanlegg gjennom rådgiving og evt. ProValt – Unik tjeneste for internkontroll og dokumentasjon.
   

 • Tjenesten ProValt internkontroll-system er også en meget god tjeneste for andre interkontroll og dokumentasjons-krav som ikke har med gass å gjøre, slik som feks: brannvern, elektriske anlegg, ventilasjonsanlegg uteområder, lekeplass etc.

  Les mer om fordelene ved ProValt - her.
   

 • Gass​-leveranser - vi sørger for at det alltid er gass på tanken

NÆRING/INDUSTRI/LANDBRUK
MED ET ELLER
FLERE ANLEGG

 •  Hjelp til å overholde regelverk om Internkontroll, vedlikehold og drift av gassanlegg gjennom rådgiving og evt. ProValt – Unik tjeneste for internkontroll og dokumentasjon.
   

 • Tjenesten ProValt er også en meget god tjeneste for andre interkontroll og dokumentasjons-krav som ikke har med gass å gjøre, slik som feks: brann, industrivern, elektro, kjel- damp, kjøl- frys, ventilasjon, trykkluft etc.

  Les mer om fordelene ved ProValt - her.
   

 • Bistand med kontroll av anlegg og tanker.
   

 • Gass​-leveranser - vi sørger for at det alltid er gass på tanken.
   

Ta kontakt i dag, så kan vi gi deg mer informasjon om hva vi kan levere til deg.

Vi ser frem til å snakke med deg!

Det er enkelt å motta gass, men ...

... det kan være utfordrende og tidkrevende å overholde plikter med anlegget samt holde seg oppdatert på stadige lovendringer og regler som gjelder gassdrift.

Har man et gassanlegg er man ansvarlig for sikkerheten og at pålagte kontroller og vedlikehold er gjennomført ihht. lover og forskrifter. Man skal dessuten til enhver tid kunne dokumentere at dette er utført. I verste fall kan man stilles til ansvar for en ulykke med de følger det kan få og tap av omdømme.

Tjenesten ProValt gjør det enkelt å holde orden på alle dokumenter, varsler om gjøremål og sørger for at dere alltid har full kontroll og oversikt over dokumentasjon.

Ikke minst, sov godt om natten da du vet at internkontroll og dokumentasjon for gassanlegget er ivaretatt iht. regelverket!

bottom of page