top of page

AVSLUTTE / BYTTE
ABONNENT

Ansvar ved abonnement-skifte

Et abonnement løper inntil det er sagt opp i henhold til avtale eller at det er inngått en avtale med en ny abonnent. Det er abonnentens ansvar å melde i fra om flytting og endring av abonnement. Melding om skifte av abonnent skal skje omgående.

 

I tilfeller hvor slik melding ikke blir gitt – eller den blir gitt på ett senere tidspunkt – så er tidligere abonnent ansvarlig frem til Nor-Gass har mottatt slik melding.

bottom of page